2. Kyu a 1.Dan 2014

KSJu provádí průzkum, zda by byl zájem o uspořádání semináře, při kterém by
frekventanti měli možnost nácviku 2.kyu-1.Dan.

A následně by měli možnost
složit zkoušku na tyto stupně technické vyspělosti. Seminář by se uskutečnil
pravděpodobně 1.část ještě do prázdnin druhí část s následnámi zkouškami po
prázdninách.
Upozornění pro zájemce o školení trenérů III. tžídy, do konce února budou
oznámeny termíny školení.

Pokud byste měli v oddíle zájemce o rozhodčí, prosím kontaktujte mne.

Katka Hronová

You may also like...