Akce KSJu 2014

seminář 2.kyu, 1.kyu

setkání trenéru a rozhodčích

17.5. seminář pro zájemce o zkoušky 2.kyu, 1.kyu. I. Dan s možností složit
zkoušky na tyto stupně technické vyspělosti.

Uchazeči musí mít náležitosti a zaplatit poplatek dle zkušebního řádu a
ekonomických směrnic ČSu.

Místo akce Kralupy n. Vlt. tělocvična judo Tomáškova ulice, začátek 9:00hod.

Poplatek účastníci, kteří se zúčastnili prvního semináře- zdarma, ostatní
200 CZK.

Pro doplnění- evidenční poplatek 1000CZK u stupně Dan a 30CZK u kyu se
zasílá příslušnému KSJu (tzn., že uchazeči z Prahy platí Pražskému svazu).

Poplatek za zkoušku 500 za Dan a 100 za kyu se platí na místě.

14.6. setkání trenérů a rozhodčích v Kralupech n. Vlt. Program: kumikata a
obrana, vyprošťování z úchopu v souladu se změnou pravidel.

Popovídání atd. Začátek v 9:30 konec cca ve 14hod. Na tuto akci se nahlašte
do 7.7

 

You may also like...