Český pohár žactva 26.4.2014

V Českém poháru žactva 26.4. 2014 v Jičíně soutěží družstvo složené společně
ze st. žákyň a st. žáků. Hmotnostní kategorie jsou:

žákyně 44, 48, 52, 57 žáci 42, 46, 50, 55, 60.

Pozor neplést si z PČR družstev.

V ČP družstev mohou startovat závodníci pouze za kraj, do kterého patří
jejich mateřský oddíl.

Výběr bude proveden na KP, přesto prosím, nahlašte mi Vaše svěřence v těchto
hm.kategoriích.

Po KP v Kolíně se uskuteční v Čáslavi soustředění staršího žactva a dorostu
(29.-30.3). Náklady hradí KSJu. Úhrada nákladů se nevztahuje na závodníky,
kteří v loňském roce hostovali v DL nebo na PČR žactva a v letošní
kvalifikaci DL v jiném, než středočeském kraji. Sobotní večeři si zajistí
každý z vlastních zdrojů. Nedělní snídaně a oběd včetně pit.režimu zajistí
pořadatel.

Časový plán

Sobota večer: randorový trénink+protažení

Neděle dvě tréninkové jednotky. Přibližný čas ukončení 16hod.

Dopravu si každý oddíl zajišťuje sám na vlastní náklady,

Personální zabezpečení: Lucie Chytrá, Martin Horský. Tréninku se mohou
zúčastnit i oddíloví trenéři, kteří si uhradí stravu.

Závazné přihlášky do 24.3. 2014 na mailu: hronovak@seznam.cz
(mailto:hronovak@seznam.cz)

Srazu je vhodný pro všechny závodníky, kteří startují na soutěžích Českého
poháru. Dále by se měli zúčastnit ti závodníci u kterých je předpoklad, že
budou reprezentovat kraj na Českém poháru družstev.

Pokud bude závodník přihlášen a srazu se nezúčastní, oddíl, který ho
přihlásil zaplatí penále 300 CZK.

 

You may also like...