COVID manuál ČSJu pro pořádání turnajů

Vážení sportovní přátelé!

Předpokládám, že po prázdninách máme pocit, že COVID je pryč, a vracíme se do normálu.
Opak je pravdou, a i na nás se stále vztahují opatření pro sportování ve vnitřních sportovištích.
Pro potřeby pořadatelů turnajů jsem vypracoval COVID manuál, který Vám posílám v příloze.
Žádám Vás o jeho prostudování a rozeslání do klubů, které jsou pořadateli turnajů juda na podzim 2021.
Jedním z požadavků na pořadatele je kontrola osob splňujících O-N-T. Bohužel se jedná o velmi náročný požadavek, kterému se nevyhneme. Pokud ano, vystavuje se tak pořadatel riziku finanční pokuty ze strany KHS.
V manuálu jsou navrženy doporučené a povinné postupy.
Navrhuji, aby pořadatel přihlášeným klubům odesílal přiloženou tabulku (nechci jí s ohledem na množství dat) zveřejňovat. Tabulka slouží pro kontrolu povinných dokladů, ale je možné si po vyplnění i vytisknout startovní lístky.
Nechávám na zvážení každému pořadateli organizaci kontroly účastníků, ale upozorňuji, že plnou odpovědnost za dodržení opatření ze strany MZ Ř nese pořadatel.
S pozdravem,
Roman Kalous

You may also like...