Dotace pro spolky s alokací 1 mld

Dobrý den,

dnes jsem dostal email s upozorněním na dotační titul viz níže. Alokovaná částka 1 mld, prozatím nebylo podáno mnoho žádostí, uzavírka 31.8.2020.

Hezký den všem,

Martin Horský

 

https://www.agenturasport.cz/covid-sport/

 

Oprávněným žadatelem je sportovní organizace ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o podpoře sportu, tj. právnická osoba založená za jiným účelem než dosažení zisku, zahrnuje-li předmět činnosti této právnické osoby činnost v oblasti sportu (dále jen „sportovní organizace“):

  • spolek
  • pobočný spolek
  • ústav
  • obecně prospěšná společnost
  • účelové zařízení registrovaných církví a náboženských společností
  • nadace a nadační fond

Oprávněným žadatelem tedy nejsou např. obchodní společnosti (s.r.o., a.s.), příspěvkové organizace obcí a krajů a další výše neuvedené osoby nesplňující definici oprávněného žadatele.

You may also like...