Fotografie – licenční karty

Kolegové trenéři,
rádi bychom Vás upozornili na směrnici o centrální, kde je jasně stanoveno, jak má vypadat evidenční karta. Největší nesrovnalosti jsou ve fotografiích, kdy v průkazech jsou celé postavy apod. Bod V výše zmíněné směrnice jasně udává, jakou fotografii musí člen na evidenční kartě mít.
KSJu

You may also like...