Informace ze zasedání pléna ČSJu 5.2.2020

Vážené kolegyně a kolegové,

vzhledem k tomu, že zápis ze zasedání pléna 5.2.2020 bude odsouhlasen až na dalším zasedání pléna a vznikne tak dlouhý časový prostor, dovoluji si Vás upozornit na několik změn, které jsou již nyní v platnosti.

Ekonomika – rozdělení prostředků z členských příspěvků pro KSJu pro rok 2020

Pléna ČSJu schválilo rozdělení prostředků z členských příspěvků pro KSJu pro rok 2020:

  100% 70% přečerpáno v 2019 přerozdělení 2020  rezervní fond (50%)
Členské příspěvky individuálních členů 300 Kč    
KSJu Středočeský kraj 447 900 Kč 313 530 Kč -1 733,00 Kč 311 797 Kč 223 950 Kč

Změna zkušebního řádu ČSJu

Plénum ČSJu schválil změnu zkušebního řádu čl. 2.1. takto:

Skládání zkoušek na technické stupně KYU je podmíněno základní čekací lhůtou minimálně  6 měsíců

 

Změna soutěžního řádu ČSJu

Plénum ČSJu schválil změnu soutěžního řádu čl. 7.5 takto:

7.5 Start mláďat v soutěžích juda

Chlapci a děvčata, kteří nedovrší v běžném kalendářním roce 7 let, se nemohou účastnit mistrovských a nemistrovských soutěží juda v rámci ČSJu. 7

Chlapci a děvčata v kategorii U9 nesmí poprvé startovat na žádné soutěži dříve než po roční přípravě. Potvrzení zahájení sportovní přípravy určuje datum zapsání závodníka do Centrální evidence členů ČSJu.

Chlapci a děvčata v kategorii U11 nesmí poprvé startovat na žádné soutěži dříve než po půlroční přípravě. Potvrzení zahájení sportovní přípravy určuje datum zapsání závodníka do Centrální evidence členů ČSJu.

 

Plénum ČSJu schválil změnu soutěžního řádu čl. 9.3 takto:

9.3 Povinnosti pořadatele

9.3.16 Vypracovat jmenný seznam účastníků soutěže a výsledky. Tento seznam a výsledky archivovat po dobu jednoho roku (v elektronické nebo papírové podobě).

 

S přáním příjemného večera,

Martin Horský

předseda KSJu

You may also like...