Kalendář

Tato adresa URL slouží k přístupu ke kalendáři z webového prohlížeče:

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=judoczechia.cz_kgo2ht6f3pa1e4f1o8ub62u8gs%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FPrague

 

Tato adresa slouží k přístupu ke kalendáři z jiných aplikací:

https://calendar.google.com/calendar/ical/judoczechia.cz_kgo2ht6f3pa1e4f1o8ub62u8gs%40group.calendar.google.com/public/basic.ics