Krajský svaz judo vyzývá

oddíly, pokud by měly zájem o uspořádání :

25.4.2014 – PČR dr. st. žáků a žákyň, dorostenek a žen INFO
8.11.2014 – MČR dorostenců a dorostenek INFO
—————————————————————————-
aby se přihlásily na ČSJU. Podmínky jsou na stránkách svazu. Pořádající
dostane uvedenou dotaci a náklady na rozhodčí přeúčtuje svazu. KSju nabízí
pomoc v technickém zabezpečení a poskytne obsluhu tabulí a care systému.

You may also like...