Nácvik 2.kyu – 2.Danu

KSJu provádí průzkum, zda by byl zájem o uspořádání semináře, při kterém by frekventanti měli možnost nácviku 2.kyu-2.Danu.

Jedná se o katy: nage no kata, katame no kata a kime no kata.

Nácvik může dělat každý, jako přípravu na soutěže, k předvedení při zkoušce na žákovský či mistrovský stupeň atd. a následně by zájemci měli možnost složit zkoušku stupně technické vyspělostina 2.kyu – 1.Dan. Jednalo by se o několik lekcí pro nácvik a následné zkoušky by byly v 2.polovině roku.

Upozornění pro zájemce o školení trenérů III. třídy, v únoru či březnu budou oznámeny termíny školení, na které předběžně také napište svůj zájem.

Zájemci se budou hlásit na sgchytra@seznam.cz

Lucka Ch.

Pokud byste měli v oddíle zájemce o rozhodčí, prosím kontaktujte Katku (Hronovak@seznam.cz).

You may also like...