Nouzový stav 5.10.2020 – můžeme trénovat?

Vážené a milé kolegyně, kolegové,

vláda vydala sbírku zákonů obsahující vlání nařízení č. 957 ze dne 30.9.2020 s účinností od 5.10.2020, 00:00, kterým vyhlašuje nouzový stav na 30 dnů.

Dále pak vládní nařízení č. 958 s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod.

Pro nás je důležitý bod II., kdy omezuje:

2. sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci
a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících
zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení
se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními
svazy.

Tedy po konzultaci s právníky a KHS je možné dále pokračovat v trénincích v počtu nepřevyšujícím 130 osob. 

ALE! Např. ti co mají kroužky Baby juda, kdy děti( stáří 4 a 5 let) jsou sice členy ČSJu, ale nejsou v systému soutěží organizovanými sportovním svazem, pak by tyto tréninky neměly  proběhnout v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb.

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA vydala pravidla pro konání sportovních soutěží v době pandemie onemocnění COVID-19, které obsahují organizaci tréninkové činnosti.

Odkaz ke stažení https://www.czechjudo.org/Files/1/Documents/News/Pravidla-pro-konani-sportovnich-soutezi-v-dobe-pandemie-onemocneni-.pdf

Dle aktuálního vývoje budu reagovat a Vás informovat.

Všem přeji tréninky bez komplikací a stále úsměv na tváři z naší práce s dětmi,

Martin Horský

předseda KSJu

You may also like...