Oznámení o konání řádného shromáždění delegátů ČSJu + Informace pro členy ČSJu

Vážení sportovní přátelé!
Chtěl bych Vám touto cestou oznámil konání řádného shromáždění delegátů ČSJu, které se bude konat v sobotu 11. června 2022 v Praze.
Podrobný program, další informace naleznete v příloze, a průběžně na svazových stránkách www.czechjudo.cz.
Dále mi dovolte Vás seznámit se zásadními změnami pro rok 2022:
1. Zvýšení startovného na mistrovských soutěžích
– v souvislosti rozpočtovým provizoriem ČR musí ČSJu disponovat penězi, které nejsou součástí dotačních programů.
– dalším otazníkem je výše finanční podpory ze stranu Národní sportovní agentury, která je odvislá na čerstvě schváleného rozpočtu.
– z výše uvedených skutečností nelze tak, jako v předchozích letech garantovat finanční podporu pořadatelům mistrovských soutěží. Proto se výkonný výbor shodl na zvýšeném startovném pro účastníky mistrovských soutěží. Je důležité si uvědomit, že tyto soutěže jsou vrcholnou soutěží sportovní sezóny. Věříme, že toto navýšení příjmu pořadatelům pomůže k tomu, aby turnaj byl uspořádán na úrovni, kterou si Mistrovství, či Přebor České republiky zaslouží.
2. Omezení tisku Evidenčních karet
– Český svaz juda byl jedním z prvních sportovních svazů, který zavedl centrální evidenci na webových stránkách. V průběhu využívání této evidence členů došlo k několika legislativním změnám, zejména v oblasti GDPR.
– byli jsme upozorněni odbornou firmou, že naše stávající Centrální evidence není v souladu  s platnými předpisy GDPR. Proto jsme byli nuceni omezit jistý uživatelský servis členům ČSJu v přístupu k Evidenčním kartám. Museli jsme tak možnost volného tisku karet, obsahující citlivé údaje omezit pouze na klubové administrátory, mající patřičná oprávnění, schválená svým klubem.
– malou kompenzací je nyní možnost se registrovat  na akcích ČSJu platnou Evidenční kartou, kterou má účastník uloženou v elektronickém zařízení (mobil, tablet…)
– ČSJu bude hledat cestu, jak naplno využít elektronické systémy pro co nejpohodlnější registraci, a přitom nebyly v rozporu se stávající legislativou
3. Zápisy z jednání vrcholných orgánů ČSJu
– vedení ČSJu se rozhodlo v rámci naprosté transparentnosti zveřejňovat všechny zápisy z jednání Pléna ČSJu a Výkonného výboru ČSJu na svazových stránkách Českého svazu juda (https://www.czechjudo.org/elektronicka-knihovna)
– s ohledem na GDPR si vyhrazujeme právo v těchto zápisech nezveřejňovat osobní a citlivé údaje
S pozdravem
           Roman Kalous

You may also like...