Postoj ČSJu k pořádání soutěží

Vážení sportovní ředitelé!

Vzhledem k blížícímu se restartu soutěží juda, bych Vás chtěl seznámit s postojem ČSJu k pořádání soutěží nejen ve Vašich regionech.
„Ruská ruleta“ ohledně povinnosti nošení roušek se od 1.9.2020 zastavila na těchto opatřeních:

Povinně roušky:

 • v městské i meziměstské dopravě
 • na úřadech a na poštách
 • ve zdravotnických zařízeních
 • ve volebních místnostech
 • na vnitřních akcích s více než 100 účastníky (divadla, kina, koncertní sály atd.)
 • Roušky nebudou od 1. září povinné:
 • ve školách (nosit se budou, jen když se zhorší koronavirový semafor na oranžový stupeň)
 • v obchodech a obchodních centrech
 • v restauracích a barech
 • ve službách pro zákazníky (kadeřnictví, pedikúra atd.)
 • na vnitřních akcích do 99 účastníků

Kdo dál nemusí mít roušku:

 • děti do dvou let věku
 • studenti při akademických obřadech na vysokých školách
 • autisté a osoby s poruchou intelektu
 • řidiči veřejné dopravy, pokud nepřicházejí do styku s cestujícími při jejich odbavení
 • aktéři soudního líčení
 • herci, hudebníci či tanečníci při provádění autorského díla
 • moderátoři a redaktoři televize a rozhlasu i další lidé vystupující ve vysílání
 • snoubenci a jejich hosté na dobu nezbytně nutnou pro pořízení fotografie (v případě svatby s účastí více než 100 osob)
 • sportovci a lidé cvičící při tréninku, zápasu či soutěži
 • návštěvníci vnitřního bazénu či sauny
 • hospitalizovaní pacienti při poskytování zdravotních služeb
 • lidé pracující v rizikovém prostředí s enormní zátěží teplem
Pro nás jsou důležité tyto pasáže:
 • Povinnost nosit roušku platí na vnitřních akcích nad 99 účastníků
 • Roušku nemusí mít  sportovci a lidé cvičící při tréninku, zápasu či soutěži
Vzhledem k tomu, že jiná výjimka není uvedena, budou muset mít roušku všichni ostatní – to znamená doprovod, trenéři apod.
Ještě je otázkou výkladu, který zpracuje ČUS, zda mezi výjimky budou patřit rozhodčí a STK.
Pokud se vejdete se soutěží do aktuálního počtu 99 lidí, včetně sportovců, trenérů, doprovodu, rozhodčích a dalšího personálu, pak se na Vás povinnost nošení roušek nevztahuje.
Ze své zkušenosti vím, že zorganizovat turnaj juda do takového počtu je téměř nemožné.
Proto navrhuji regionální rozpisy schvalovat s tím, že účastníci se musí podrobit aktuálnímu epidemiologickému opatření (nošení roušek). V případě, že nebudou tato opatření respektovat, budou ze soutěže vyloučeni.
Je třeba chránit pořadatele soutěže, který je v případě porušení „opatření“ vystaven finančnímu postihu (nikoliv KS ČSJu).
Podzimní mistrovské turnaje 
Co se týká mistrovských soutěží, plánujeme všechny turnaje dle předběžné sportovního kalendáře ČSJu. Nyní se jedná o přesunutí ME v Praze na nový termín. O přesném termínu Vás budu informovat v příštím týdnu, kdy bude potvrzen.
Systém postupu na PČR žactva a dorostu je popsán v aktualizovaném Rozpisu mistrovských a kvalifikačních soutěží 2020. Ke stažení zde:
MT v ČR
Plánovaným mezinárodním turnajem je Evropský pohár dorostu v Teplicích. IJFa poté i EJU vydaly směrnice pro pořádání těchto turnajů. Týká se to především povinnosti pro účastníky mít negativní testy na COVID-19. V soutěžích IJF náklady na tyto testy hradí pořadatel IJF TOUR, u EJU turnajů účastníci. Pořadatel hradí testy pro pořadatele – rozhodčí, STK, Staff, apod.
Toto nařízení nehodlá ČSJu přejímat pro místní turnaje.
Řízení turnajů v ČR
Užší skupina STK pracuje na přípravě nového programu pro řízení soutěží v regionech. Nyní máme hotový překlad a řešíme import soutěží z webového kalendáře ČSJu a následné odesílání dat na výsledkový portál.
Pokud vše klapne, mohli bychom vše spustit od 1.1.2021.
V příštím týdnu jsem na letním dětském táboře – dovolená. Budu na emailu, ale moje schopnost něco řešit = 0,1 🙂
S pozdravem
              Roman Kalous

You may also like...