Postupová kriteria na PČR mladších žáků

Na PČR 2017 se ml. žáci nekvalifikují ze závodů Českého poháru, ale z krajů.

KSJu Středočeského kraje vybral 5 turnajů, ze kterých se budou započítávat body do krajsého rankink listu. Jsou to tyto závody KP 1.4. Kolín,  23.4. Kamenice, 6.5. Beroun, 1.10. Mělník, 14.10. nebo 15.10. Kralupy.

SYSTÉM BODOVÁNÍ PRO RANKING LIST 2017

  1. místo 10 bodů
  2. místo 8 bodů,
  3. místo 6 bodů,
  4. místo 5 bodů,
  5. místo 4 body

Vyhrané utkání 2 body

Závodníci na závodech do prázdnin mohou startovat i s 5/6 kyu, v podzimních termínech již musí mít min.5.kyu, protože na PČR smí startovat závodníci min. s 5.kyu a kraj je garantem toho, že kvalifikovaní závodníci splňují kritéria startu.

Mladší žákyně mají na PČR volný start.

You may also like...