Prezentace kandidátů MZ SD 2021 – program

Vážení sportovní přátelé,

na termín 9. října 2021 bylo představenstvem ČSJu z důvodu rezignace Jiřího Dolejše na funkci Předsedy představenstva ČSJu, svoláno mimořádné zasedání shromáždění delegátů Českého svazu juda. Rozhodnutí představenstva ČSJu si velice vážíme a tomuto kroku vyjadřujeme náš respekt.

Vzhledem k tomu, že nám není lhostejný vývoj českého juda, rozhodli jsme se aktivně vstoupit do tohoto procesu tím, že chceme pracovat pro české judo v následujícím volebním období.

Pro splnění tohoto cíle jsme dali dohromady skupinu lidí, kteří mají předpoklady naplnit potřeby judistického hnutí.

Jedním z velkých úkolů je zmapování potřeb klubů a oddílů juda ve vztahu k Českému svazu juda.

Proto jsme do dnešního dne absolvovali schůzky zástupců klubů v těchto krajských svazech juda:

 • Praha
 • Jihočeský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Královehradecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Plzeňský kraj a Karlovarský kraj
 • Zlínský kraj
 •  Vysočina

V nejbližších dnech absolvujeme schůzky se zástupci těchto krajů:

 • Pardubický kraj
 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj

 

Z těchto schůzek vyplynuly tyto impulsy pro naší další práci:

 • Revize a aktualizace řídících dokumentů svazu
 1. přestupní řád
 2. zkušební řád

Organizace soutěží juda:

 1. změna věkových kategorií mládeže: U12, U14 a U16
 2. zkvalitnění organizace Českých pohárů
 3. soutěže mláďat organizovat jako malé, regionální turnaje převážně systémem „každý s každým“
 4. menší turnaje organizovat tak, aby byly časově vyvážené, organizačně dobře zvládnuté
 5. podpora menších turnajů, které jsou určeny méně výkonnostním závodníkům ve vyšších věkových kategoriích
 6. podpora soutěží družstev v žákovských kategoriích
 7. jednotné výstupy výsledků vč. mobilní aplikace

Trenérsko metodická činnost:

 1. tvorba metodických materiálů s důrazem na práci s dětmi
 2. vhodná distribuce metodických materiálů
 3. změna doporučených testovacích baterií pro mládež
 4. kontinuální vzdělávání trenérů
 5. semináře zahraničních expertů

Kolegium DANů:

 1. podpora turnajům KATA vč. turnajů mládeže
 2. podpora veteránského juda

Rozhodčí:

 1. změna systému hodnocení výkonu rozhodčích, stávající systém Top20 je demotivující pro další rozhodčí
 2. změna kvalifikace rozhodčích
 3. důraz na výchovu mladých rozhodčích
 4. aktivní spolupráce na úrovni rozhodčí – trenéři

SCM – RVŽ – SpS – KVŽ

 1. zvýšení podpory krajským výběrů žactva
 2. nastavení jednoznačných kritérií práce a výsledků SCM, definice a hodnocení práce trenéra SCM
 3. zkvalitnění spolupráce mezi SCM, SpS a kluby

Sociální sítě, web, facebook:

 1. revidovat stávající obsah svazového webu
 2. zlepšit obsahovou stránku webu
 3. platforma Vox-populi
 4. youtube channel
 5. titul „Příběhy juda“
 6. aktivnější informace z akcí juda – i z domácích turnajů –  judonews.cz, mobilní aplikace apod.

 

Centrální evidence:

 1. zapisování KYU do evidence – zapisovat budou zkušební komisaři

Vedení ČSJu:

 1. otevřená komunikace
 2. zveřejňování zápisů z jednání Výkonného výboru a pléna ČSJu
 3. aktivní spolupráce s předsedy krajů

Ostatní podněty:

 1. Judo festival – velká propagační akce juda
 2. problematika startů cizinců v Extralize
 3. problematika ranné specializace – PČR mladšího žactva

Jistě byste našli další oblasti, které je třeba aktivně řešit a prosíme Vás o zaslání Vašich dalších podnětů.

S tímto rámcovým programem předstupujeme na mimořádné zasedání shromáždění delegátů, které rozhodne, zda budeme mít možnost výše uvedené úkoly splnit.

 

S pozdravem

Pavel Volek – kandidát na předsedu ČSJu

Martin Prokeš – kandidát na místopředsedu ČSJu

Adolf Zika –   kandidát na místopředsedu ČSJu

You may also like...