Seminář 2. a 1.kyu a I. Danu 2014

Termíny:

3.termín: v neděli 26.10. , kdy se bude jednat o složení zkoušek na 2. a 1. kyu  a zopakování kat na I. Dan – Nage no katy a Kime no katy.
4. termín: v neděli 30.11., kdy budou skládány zkoušky na 1. Dan, kde budou přítomni
2 zkušební komisaři – L.Chytrá a V.Novák.
Místo akce Kralupy n. Vlt. tělocvična judo Tomáškova ulice, začátek v 9:00hod.

Obecné informace: Seminář 2. a 1.kyu a I. Danu

Seminář pro zájemce o zkoušky 2.kyu, 1.kyu. a I. Dan s možností složit zkoušky na tyto stupně technické vyspělosti.

Uchazeči musí mít náležitosti a zaplatit poplatek dle zkušebního řádu a ekonomických směrnic ČSJu.

Zkoušky: evidenční poplatek 1000CZK u stupně Dan a 30CZK u kyu se zasílá příslušnému KSJu (tzn., že uchazeči z Prahy platí Pražskému svazu) a popřípadě zažádat svůj KSJu (kromě Středočechů) o možnost složit zkoušky na I. Dan v jiném kraji než účastník náleží. 

Poplatek za seminář: účastníci, kteří se zúčastnili předchozích seminářů kyu či Dan – zdarma,ostatní 200 CZK.

Poplatek za zkoušku na I.Dan zkušebním komisařům je 500CZK na místě.

Lucka

You may also like...