Seminář pro doškolení zkušebních komisařů juda

Vážení Zkušební komisaři,

chci Vás informovat, že v roce 2018 proběhly v Praze ve Vršovicích a Brně tři semináře
zkušebních komisařů juda (ZKJ) I. a II. třídy. Všem účastníkům, kteří se akce zúčastnili, byla platnost
třídy prodloužena.
Vzhledem k tomu, že ještě někteří této možnosti nevyužili a přesto mají zájem funkci ZKJ
vykonávat, rozhodlo Kolegium danů ČSJu uspořádat v letošním roce ještě jeden seminář s možností
prodloužit si platnost třídy na dalších pět let
Seminář proběhne v pátek 19. září v tělocvičně hotelu Panorama v Teplicích. Přihlášky
zasílejte na adresu školitele: jiri.vele@seznam.cz na předepsaných formulářích, které jsou
k dispozici na webových stránkách ČSJu sekce Kolegia danů. Termín zaslání je do 16. 8. 2019
Pokud si třídu neprodloužíte, vystavujete se nebezpečí, že až do konání dalšího semináře
budete zbaveni možnosti zkoušet technické stupně. V letošním roce již žádný další seminář (mimo
uvedeného neproběhne.

V Turnově 30.5.2019

S pozdravem

za Kolegium danů ČSJu, Jiří Vele

Přihláška na doškoleni ZKJ

You may also like...