Seminář pro zvyšování DANů a zároveň doškolení zkušebních komisařů I. a II. třídy

Připomínám, že je stále možné se přihlásit (do 18.6.) na Seminář KD ke zvyšování technických stupňů DAN a doškolení Zkušebních komisařů 1.a 2.třídy do Prahy, Vršovic, který probíhá 4.-5.7.2020 (SO-NE)
Nejde jen o vyšší Dany, ale třeba pokud má kraj málo zájemců o 1.Dan jako letos (1. Dany si mohou pořádat kraje se souhlasem KSJu, ale zkoušky na vyšší Dany pořádá ČSJu – „vyšší Dany se dělávají 1 x ročně, většinou ve Vršovicích ( ale byl už i Rumburk, Ostrava,…), ZŘ hovoří o možnosti udělení výjimky a přezkoušet mimo termín, ale jde o výjimečné situace“, které Kolegium danů už nebude běžně povolovat – vyjádření KD ČSJu).
Nově je také možnost přihlásit se na doškolení zkušebních komisařů I. a II. třídy, které proběhne současně se seminářem Danů ve Vršovicích v sobotu 4.7.2020 od 9:00.
Lucka Ch.
TMK KSJu Středočeského kraje

You may also like...