Školení trenérů III.třídy

Termín:           23.-24.3.2019 – 1.část a 15.-16.6.2019 – 2. část

Organizuje:   TMK KSJu Středočeského kraje

Místo:              Kralupy nad Vltavou, ulice Tomáškova 33 – tělocvična judo

Harmonogram: 8:30- 9:00 příjezd účastníků, prezence, v 9:00 zahájení školení

Další podrobný časový harmonogram bude upřesněn na místě.

Program:         Náplň školení odpovídá požadavkům na trenéry viz http://www.czechjudo.org/lexikon-juda-zasady-a-podminky-pro-skoleni-treneru-juda. Dále dojde k prověření vhodnosti uchazečů – orientační přezkoušení z chvatů
5.-3. Kyu a základního názvosloví.

Poplatek:         Zájemci o trenéry 3.třídy či cvičitelé ze Středočeského kraje platí 200CZK, ostatní 500 CZK. Prodloužení trenérů je bez poplatku.

Poplatky uhraďte na číslo účtu 2100337590/2010 variabilní symbol 999 do zprávy pro příjemce napište školení trenérů a jméno.

S sebou:          kimono, psací potřeby a přezutí

Přihlášení:       na email: sgchytra@seznam.cz do 17.3.2019

Poznámka:      školení bude zrušeno, pokud se přihlásí méně než 8 zájemců

(tato informace by byla posléze rozeslána)

Pokud by někdo měl zájem přespat, je to možné v hale ve vlastním spacím pytli za 50CZK/ osobu. K dispozici je rychlovarná konvice a vařič.

Uchazeči musí být držiteli minimálně 2. Kyu, možno 3.kyu s tím, že druhé bude možno složit při druhé části školení.

Školení se mohou zúčastnit i zájemci o cvičitele (požadavek 5.kyu a 18let) a zájemci o prodloužení licence trenéra III.třídy.

 

Lucka

You may also like...