Školení trenérů III.třídy a cvičitelů juda

Termín:           23.-24.5.2020 – 1.část a 13.-14.6.2020 – 2. část

Organizuje:   TMK KSJu Středočeského kraje

Místo:              Kralupy nad Vltavou, ulice Tomáškova 33 – tělocvična judo

Harmonogram: 8:30- 9:00 příjezd účastníků, prezence, v 9:00 zahájení školení

Další podrobný časový harmonogram bude upřesněn na místě.

Program:         Náplň školení odpovídá požadavkům na trenéry viz http://www.czechjudo.org/lexikon-juda-zasady-a-podminky-pro-skoleni-treneru-juda. Dále dojde k prověření vhodnosti uchazečů – orientační přezkoušení z technik do odpovídajícího kyu/dan uchazeče a základního názvosloví.

Specifické požadavky pro získání kvalifikace:

Trenérská třída Minimální věk Minimální stupeň technické vyspělosti Trenérská praxe
Cvičitel juda 18 let 5. KYU Bez praxe
III. třída 18 let 2. KYU Bez praxe

Uchazeči o Trenéra juda III.třídy mohou získat 2. kyu na školení nebo dodělat do konce školení.

Poplatek:         Zájemci o trenéry III.třídy či cvičitelé ze Středočeského kraje platí 300 CZK, ostatní 1 000 CZK. Prodloužení trenérů a cvičitelů je bez poplatku.

Poplatky uhraďte na číslo účtu 2100337590/2010 variabilní symbol 999 do zprávy pro příjemce napište školení trenérů/cvičitelů a jméno.

S sebou:          kimono, psací potřeby a přezutí

Přihlášky:       viz. formulář přihlášení  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQNlk5ZY7RWYGUbzO1XF4smdVbln-73QUYHoEzotZKyxnbNg/viewform?usp=sf_link do konce dubna 2020

Poznámka:      školení se uskuteční v minimálním počtu 8 uchazečů (informace o zrušení by byla popř. rozeslána)

Pokud by někdo měl zájem přespat, je to možné v hale ve vlastním spacím pytli za 50CZK/ osobu. K dispozici je rychlovarná konvice a vařič.

Školení se mohou zúčastnit i zájemci o prodloužení licence trenéra III.třídy/ cvičitele juda.

Všichni zájemci musí mít zaplacenou licenci ČSJu pro rok 2020.

 

Lucka Ch.

TMK KSJu Středočeského kraje

You may also like...