Soustředění v Teplicích pro U15 (2007) a U16 (2006)

Soustředění RVŽ (regionální výběr žactva) a U16 proběhne v Teplicích 20.-23.5.2021 – sraz je určen pro výběr judistů z krajů.

Nominovaní závodníci:

Zrucká Anna – přihlášena

Praus V. – přihlášen

Kopecký M. – přihlášen

Homolka P. – přihlášen

Paroulek J. – přihlášen

Ihnačáková S. – přihlášena

Šplíchal P. – přihlášen

Náhradník:

Libý

Včelička F.

Výjimka MZdr. byla udělena a tréninkový sraz se uskuteční dle plánu.
Krátké shrnutí podmínek:
  • všichni účastníci TS musí absolovovat PCR-test
  • výsledek testu nesmí být v době zahájení TS starší než 48 hod. od odběru
  • povinnost testování se nevztahuje na účastníky akce, kteří onemocnění Covid 19 prokazatelně prodělali a jsou v ochranné lhůtě (90 dní od prvního pozitivního testu). Předložení lékařské zprávy je při nástupu nutné. Covid testy na si každý hradí na vlastní náklady
  • účastníci TS při nástupu odevzdají selfreporting formulář (viz. příloha) – úvodní část vyplní a podepíší rodiče, popř. zákonný zástupce; druhá část bude vyplněna na místě
  • před nástupem do bubliny bude všem účastníkům změřena teplota – zápis do stejného formuláře

Místo: Hotel Panorama, Pod Doubravkou, 415 01 Teplice

Program: Technicko-taktická příprava, randori

Doprava: vlastní, popřípadě se lze dohodnout s Luckou Ch. 728 74 99 94 (domluveno a zajištěno pro Zrucká, Praus, Kopecký a Paroulek)

Finanční zajištění: hradí kraj (KSJu – Středočeský kraj)

Ubytování a strava: na hotelu, plná penze

Časový program
Sraz ve ČT 20.5. do 16:00 / hotelová recepce / navazovat bude úvodní trénink 17:00
Ukončení srazu v NE 23.5. 12:00 / po obědě.

Rozpis: Centrální TS RVŽ _ Teplice_U15_20.5.-23.5.2021_rev.11.5.21

Potvrzení účasti na email: sgchytra@seznam.cz do 4.5.2020

Připomínám, že všichni účastníci musí mít licenci 2021.

Další informační přílohy:

CTS Teplice_časový plán_20.5.-23.5.2021

TS Teplice – Covid Manual

Ruffierův test

Lucka

You may also like...