Účast rozhodčích Středočeského kraje na krajských přeborech a kvalifikacích

Účast rozhodčích Středočeského kraje na krajských přeborech a kvalifikacích:
Po covidovém masivním omezení soutěží je kalendář naplněn turnaji a dochází k překrytí termínů. Pro rozhodčí Středočeského kraje platí, že jejich nominace účasti na krajský přebor nebo kvalifikaci má přednost před ostatními soutěžemi. Pokud náš krajský rozhodčí svou účast přislíbil na jiném turnaji již před oznámením nominace na krajský přebor či kvalifikaci, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit vedoucímu komise rozhodčích, omluvit svou neúčast a domluvit se na případně dalším řešení.
Děkuji předem za vstřícnou a vzájemnou spolupráci,
Martin Horský
předseda KSJu Středočeského kraje

You may also like...