Zápis z jednání VV KSJu Středočeského kraje 8.1.2023

Jedním z bodů byl také nákup techniky podle jednotlivých oblastí řízení soutěže (váha, CARE, časomíra, ..) pro KSJu – Střední Čechy, který bude v následujících dnech realizován.

Od 1.1.2023 dochází k prodlužování licencí trenérů juda dle kreditního systému:

Upozorňujeme věnovat pozornost směrnici pro registraci klubů od 1.1.2023, ale také vyřazení klubu dle ČSJu a to zejména: Registrovaný klub musí hradit členské příspěvky nejméně za tolik členů, že aritmetický průměr zaplacených členských příspěvků za období 4 let zaokrouhlený na celé číslo nahoru je roven nejméně deseti, jinak členství klubu v Českém svazu juda zaniká ke konci kalendářního roku období, ve kterém nebyl tento počet členských příspěvků uhrazen.


Lucka Chytrá
předsedkyně KSJu – Středočeský kraj

You may also like...