Zápis ze schůze KSJu 11.12.2018 v Praze

Zápis ze schůze KSJu 11.12.2018 v Praze

Přítomni: Horský, Hronová, Palán, Lukš, Holečková a prezenční listina přítomných trenérů a předsedů oddílů  – kopie

V úvodu se předseda kraje Martin Horský tázal dosavadních členů výboru, zda budou i nadále plnit své funkce a zůstanou v týmu pod jeho vedením. Všichni souhlasili.

Dále navržen druhý administrátor, ale Vít  Palán zatím vše zvládá, v případě potřeby nás bude informovat. Je stále nutné dodržovat dané postupy z předešlých ujednání.

Výbor schválil:

  • Trvalé měsíční odměny pro členy výboru

1.000,- Vít Palán

1.000,- Rostislav Lukš

1.000,- Zdeňka Holečková

1.500,- Katarina Hronová

2.000,- Martin Horský

  • Změnu vyplácení náhrad pro trenéry – domácí i zahraniční akce: 1.200,-Kč/den – odsouhlaseno
  • Podpora soutěží pořádané v kraji kluby: ve výši cca 180tisíc – Změna podpory pro kluby, které pořádají turnaje: je stanovena jednotná částka na tatatmi – návrh 3600,-Kč, ostatní náklady nad tuto částku, hradí oddíl – odsouhlaseno
  • Byl podán návrh na zrušení podílení se závodníků na výlohách při zahraničních akcích – odsouhlaseno. (V případě, že finanční prostředky budou nedostačující, může dojít ke změně)
  • Čerpání dotací pro rok 2019 dle návrhu Martina Horského – odsouhlaseno
  • Pro kategorii U15 U18 U21  navrženy finanční prostředky ve výši 200tisíc – odsouhlaseno.
  • Pro kategorii U13 navrženy finanční prostředky ve výši 100tisíc – odsouhlaseno

Různé:

Oddíl Judo Příbram oznámilo otevřené randorové tréninky. K tomuto oddílu se přidalo i několik dalších, kteří také pořádají randori. Všechny návrhy byly poznamenány a budou zaneseny do společného kalendáře, který je na stránkách KSJu všem k dispozici, a každý oddíl si může vybrat kam své svěřence odveze. První 9.1.2019 v Příbrami.

I v letošním roce se uskuteční školení nových trenérů a doškolení již stávajících trenérů. Termíny budou uvedeny v kalendáři ČSJu.

Dne 19.1.2019 proběhne školení a doškolení rozhodčích ČSJu v Berouně: Výklad pravidel judo je v rámci školení a doškolení rozhodčích ČSJu 2019 určen také pro zájemce z řad trenérů.

Zapsala: Holečková Zdeňka

 

 

You may also like...