SCM Praha + Střední Čechy v novém trenérském složení

Sportovní centrum mládeže pro Prahu a Střední Čechy zažívá obrození. Jaromír Musil se společně s Lucií Chytrou stali hlavními trenéry tohoto centra, Jindřich Turek, který jej vedl doteď, zůstává v roli asistenta.

,,Spolupráce Prahy se Středočeským krajem považuji za jednu z priorit obou oblastí. Praha je vlastně krajem v tom středočeském, ten zase chápe jako své centrum Prahu, nemůže tedy tomu být jinak, “ prohlásil předseda KSJu Praha Erik Hlaváček.

S novým trenérským triem je spojeno mnoho očekávání. S vysokou pravděpodobností se od září Praha dočká propojení tréninku juda se studiem sportovního managementu na SOŠ na Jarově. A právě v tento okamžik budou trenéři SCM Praha + Střední Čechy působit i tam. Po společném jednání po plénu ČSJu bylo rozhodnuto, že trenérské obsazení se od září ustálí v rovnoměrném poměru 1:1 (Praha a Střední Čechy). Za Středočeský kraj jím bude Lucie Chytrá, Prahu čeká v květnu výběrové řízení.

Všichni dlouhodobě vnímáme potřebu spojit dva výše zmíněné kraje, kdy výstupem je dynamický, motivační tým pro dorostenecké závodníky. Pomyslná pyramida členské základny je velmi příkrá a přicházeli jsme o talentované děti. Velmi si vážím této spolupráce a děkuji za ní,“ doplnil předseda KSJu Středočeského kraje Martin Horský.

Již teď je jasné, že tato spolupráce nabírá energii. Společné tréninky, víkendové kempy, kondiční příprava – na to vše se chce nový trenérský tým zaměřit. Stěžejním je však i komunikace s mateřskými oddíly. Vše by mělo směřovat k jasnému cíli: výkonnostní růst každého jedince zařazeného v SCM Praha + Střední Čechy s plánem brzkého přeřazení do resortních středisek Victoria VSC či Olymp.

Už za pár dní (11.-13.2.) čeká nominované první společný víkendový kemp v Teplicích. Z vysokého počtu účastníků by měl vzejít užší výběr pro celý rok. ,,Pro co nejlepší podmínky tohoto SCM udělá Český svaz juda maximum“, přidává svůj pohled i předseda ČSJu Pavel Volek.‘‘

 

You may also like...

%d bloggers like this: