Formuláře

Ekonomické směrnice KSJu od r. 2023

Cestovné – formulář ČSJu pdf

POTVRZENÍ-o-výplatě-z-příjmu ČSJu doc

POTVRZENÍ-o-výplatě-z-příjmu ČSJu pdf

POTVRZENÍ-o-výplatě-z-příjmu KSJu doc

Výkaz stravného zahraničí KSJU

Výkaz-stravného-zahraničí ČSJu

Zahraniční-stravné-pro-rok-2023

Souhlas zákonného zástupce s krátkodobým vycestováním dítěte do zahraničí

Zápis kyu zápis do evidence bude proveden pouze, pokud bude na tomto formuláři

Motoricke testy -tabulka pro U15 (verze 05.2022 s Beep-testem)

Metodika vystavení faktur za podporu soutěží V roce 2023 náš Krajský svaz Juda podporuje oficiální, schválené soutěže v našem kraji novým systémem – příspěvkem ve výši 60,-Kč na zúčastněného závodníka. Pokud na soutěži budou z pověření ČSJu probíhat zkoušky rozhodčích a oddílu nevzniknou náklady na jejich odměny, pak bude částka snížena z 60,- Kč na 50,- Kč. Maximální počet 90 závodníků/tatami/den. Počet nad 90 závodníků/tatami/den bude bez příspěvku. Nedílnou přílohou faktury je formulář „Hodnocení turnaje KSJu“, podepsaný pořadatelem, ředitelem soutěže a hlavním rozhodčím. Hodnocení turnaje KSJu pdf Hodnocení turnaje KSJu xls Vzhledem k tomu, že se změnila dotační politika ČSJu je třeba vystavit fa na požadovanou částku na odběratele po konání soutěže: Krajský svaz juda Středočeského kraje z.s. Zátopkova 100/2 160 17, Praha 6 IČ: 22746501 Do textu fa napište: Fakturujeme Vám za službu zajištění soutěže (uveďte název soutěže, datum a místo jejího konání, věkové kategorie)

  • do „Počet m.j.“ uveďte počet závodníků
  • do „Cena za m.j.“ uveďte 60,- Kč (50,- Kč)
  • splatnost 14 dní

Fa odešlete na email: martin.horsky@judoczechia.cz Fa překontroluji, schválím a následně ji zašlu k proplacení na ČSJu. Děkuji Vám za spolupráci. Martin Horský  

 

 

Metodika zápisu pásků, trenérů III. třídy a zkušebních komisařů juda III. třídy do centrální evidence Zápis kyu zápis do evidence bude proveden pouze, pokud bude na tomto formuláři

– manuál pro zápis pásků kyu: zaslat emailem požadavek o zápis pásků panu Karolu Bolemantovi (Karol.Bolemant@pvzp.cz) a v kopii Katce Hronové (katkastcjudo@seznam.cz) na předepsaném formuláři (viz v záložce Formuláře), která po zaplacení poplatku za pásek schválí zápis Karolovi (v záložce Krajské informace najdete bankovní účet našeho kraje – na konci, variabilní symbol vašeho oddílu a ve zprávě pro příjemce uveďte: zápis kyu)

– manuál pro zápis I. DANu: zaslat poplatek za složení zkoušky (v záložce Krajské informace najdete bankovní účet našeho kraje – na konci, variabilní symbol vašeho oddílu a ve zprávě pro příjemce uveďte: zápis dan) Katce Hronové (katkastcjudo@seznam.cz), která po zaplacení poplatku za pásek schválí zápis Lucce Chytré (garant kraje pro schvalování DANů – černých pásků), která jej nechá zapsat kolegiem danů

– manuál pro zápis trenérů a zkušebních komisařů III. třídy: školení, které proběhne pod předsedou trenérsko metodické komise Miroslavem Turkem (TMK) bude automaticky zapsáno a další zápis je potřeba zaslat Mirkovi Turkovi (miroturek@seznam.cz) jako scan proběhlého školení od ČSJu

Metodika zápisu schvalování soutěží, kdy rozpisy se řídí Soutěžním řádem (bod 4) – zápis na webové stránky ČSJu (https://www.czechjudo.org/udalosti)  

Zbezpečení care systému (technika pro řízení systému) – Karol Bolemant má vše okolo techniky na starosti, ale je potřeba při využívání techniky kraje na soutěži podpora více lidí.