Formuláře

Cestovné – formulář ČSJu pdf

POTVRZENÍ-o-výplatě-z-příjmu ČSJu doc

POTVRZENÍ-o-výplatě-z-příjmu ČSJu pdf

POTVRZENÍ-o-výplatě-z-příjmu KSJu doc

Výkaz stravného zahraničí KSJU

Výkaz-stravného-zahraničí ČSJu

Zahraniční stravné pro rok 2024 – Oznámení I , stanovení výše základních sazeb

Souhlas zákonného zástupce s krátkodobým vycestováním dítěte do zahraničí

Zápis kyu – formulář pro zk. komisaře

motoricke-testy-tabulka-pro-u16

motoricke-testy-tabulka-pro-u18

motoricke-testy-tabulka-pro-u21

Metodika vystavení faktur za podporu soutěží V roce 2023 náš Krajský svaz Juda podporuje oficiální, schválené soutěže v našem kraji novým systémem – příspěvkem ve výši 60,-Kč na zúčastněného závodníka. Pokud na soutěži budou z pověření ČSJu probíhat zkoušky rozhodčích a oddílu nevzniknou náklady na jejich odměny, pak bude částka snížena z 60,- Kč na 50,- Kč. Maximální počet 90 závodníků/tatami/den. Počet nad 90 závodníků/tatami/den bude bez příspěvku. Nedílnou přílohou faktury je formulář „Hodnocení turnaje KSJu“, podepsaný pořadatelem, ředitelem soutěže a hlavním rozhodčím. Hodnocení turnaje KSJu pdf Hodnocení turnaje KSJu xls Vystavit fa na požadovanou částku na odběratele po konání soutěže: Český svaz juda – Zátopkova 100/2, 160 17, Praha 6 IČ: 00537560. Do textu fa napište: Fakturujeme Vám za službu zajištění soutěže (uveďte název soutěže, datum a místo jejího konání, věkové kategorie)

  • do „Počet m.j.“ uveďte počet závodníků
  • do „Cena za m.j.“ uveďte 60,- Kč (50,- Kč)
  • splatnost 14 dní

Fa odešlete na email: martin.horsky@judoczechia.cz Fa překontroluji, schválím a následně ji zašlu k proplacení na ČSJu. Děkuji Vám za spolupráci. Martin Horský  

 

Metodika zápisu trenérů III. třídy a zkušebních komisařů juda III. třídy do centrální evidence 

– manuál pro zápis I. DANu: zaslat poplatek za schválení žádosti o zkoušku (v záložce Krajské informace najdete bankovní účet našeho kraje – na konci, variabilní symbol vašeho oddílu a ve zprávě pro příjemce uveďte: zápis dan) Katce Hronové (katkastcjudo@seznam.cz), která po zaplacení poplatku za I. DAN schválí podepsání žádosti od KSJu – Lucce Chytré (garant kraje pro schvalování DANů – černých pásků), zkušební komisař po složení zkoušky jej nechá zapsat kolegiem danů do centrální evidence

– manuál pro zápis trenérů a zkušebních komisařů III. třídy: školení, které proběhne pod předsedou trenérsko metodické komise Miroslavem Turkem (TMK) bude automaticky zapsáno a další zápis je potřeba zaslat Mirkovi Turkovi (miroturek@seznam.cz) jako scan proběhlého školení od ČSJu

Metodika zápisu schvalování soutěží, kdy rozpisy se řídí Soutěžním řádem (bod 4) – zápis na webové stránky ČSJu (https://www.czechjudo.org/udalosti)  

Zbezpečení care systému (technika pro řízení systému) – Karol Bolemant má vše okolo techniky na starosti, ale je potřeba při využívání techniky kraje na soutěži podpora více lidí.