Školení trenérů III.třídy juda a trenérů III. třídy – cvičitelů juda

Termín:        28.-29.5.2022 – 1.část a 18.-19.6.2022 – 2. část

Termín pro cvičitele: 28.-29.5.2022 (účast povinná na 1. části školení)

Organizuje: TMK KSJu Středočeského kraje

Místo:          Kralupy nad Vltavou, ulice Tomáškova 33 – tělocvična judo

Harmonogram: 8:30- 9:00 příjezd účastníků, prezence, v 9:00 zahájení

Další podrobný časový harmonogram bude upřesněn na místě.

Program:         Náplň školení odpovídá požadavkům pro trenéry a dále dojde k prověření vhodnosti uchazečů – orientační přezkoušení z technik do odpovídajícího kyu/dan uchazeče a základního názvosloví.

Specifické požadavky pro získání kvalifikace:

Trenérská třída Minimální věk Minimální stupeň technické vyspělosti Trenérská praxe
Cvičitel juda 18 let 5. KYU Bez praxe
III. třída 18 let 2. KYU Bez praxe

Uchazeči o kvalifikaci trenéra III.třídy – cvičitele musejí mít nejméně 5.kyu v době školení a u kvalifikace Trenéra juda III.třídy musí mít minimálně
2. kyu do konce školení (termín 19.6.2022).

Poplatek:         Zájemci o trenéry III.třídy či cvičitelé ze Středočeského kraje platí 500 CZK, ostatní 1 000 CZK (je nutné mít povolení od svého kraje – TMK KSJu).

Školení se mohou zúčastnit i zájemci o prodloužení licence trenéra III.třídy a cvičitelů juda ze Středočeského kraje a je to bez poplatku – povinná účast alespoň na jednom dni školení.

Poplatky uhraďte na číslo účtu 2100337590/2010, variabilní symbol 999, do zprávy pro příjemce napište školení trenérů/cvičitelů a jméno.

S sebou:          kimono, psací potřeby a přezutí

Přihlášky:       viz. formulář přihlášení: Školení trenérů III.třídy juda a trenérů III. třídy – cvičitel juda do konce dubna 2022

Poznámka:      školení se uskuteční v minimálním počtu 8 uchazečů (v případě zrušení by tato informace byla popř. rozeslána)

Pokud by někdo měl zájem přespat, je to možné v hale ve vlastním spacím pytli za 100CZK/ osobu. K dispozici je rychlovarná konvice a vařič.

Všichni zájemci musí mít zaplacenou licenci ČSJu pro rok 2022.

 

Lucka Chytrá

předsedkyně TMK KSJu Středočeského kraje

You may also like...

%d bloggers like this: