Řádné shromáždění delegátů KSJu Střední Čechy

Vážené kolegyně a kolegové,

v úterý 11.10.2022 na valném shromáždění delegátů jsem byla zvolena jako nová předsedkyně našeho kraje (Mgr. Lucie Chytrá) a místopředseda Martin Horský. Tímto Vám všem znova chci poděkovat a věřím nadále v naší spolupráci.

Zápis z Řádného shromáždění delegátů Střední Čechy, Praha 11. 10. 2022

ŘSD 2022 Praha Strahov Stáhnout

Prvním krokem nového vedení bylo ustanovení výkonného výboru ve složení:

Předseda sportovně technické komise                 Vít Palán

Předseda komise rozhodčích                                  Jiří Polák

Předseda trenérsko metodické komise                Miroslav Turek

Předseda kontrolní a revizní komise                     Vladislav Benačan

Předseda komise smírčí a rozhodčí                       Martin Novotný

Hospodářka                                                                Zdeňka Holečková

Sekretářka                                                                    Katarina Hronová

Součástí pracovního týmu (mimo VV) jsou také tyto pozice:

Člen STK                                                                      Karol Bolemant

Člen KR                                                                        Zdeňka Holečková

Člen TMK                                                                    Lucie Chytrá

Trenéři U16, 18, 21                                                   L. Chytrá, M. Horský, A. Svítek

Trenéři U12,14                                                           M. Turek, J. Pikora, M. Lichtig

Sekce katy                                                                   Martin Drugda

Sekce dětského juda                                         Martin Kadubec, Martin Horský

K výše zmíněnému bych chtěla podotknout, že práce jednotlivců by pokračovala, tak jak dříve, proto zápisy do evidence by stále prováděl Vítek Palán a Katka Hronová by nadále vyřizovala vaše podněty, tak jako doposud.

Také oslovujeme další naše kolegyně a kolegy včetně všech těch, kteří se ucházeli o pozice předsedů a místopředsedkyni. Jsme jeden kraj, jeden tým a tak spolupráci chápeme.

Těšíme se na společně odvedenou práci, za celý tým předsedkyně kraje

Lucka Chytrá

You may also like...

%d bloggers like this: