Vyjádření k posunu startu soutěže konané 15.04.2023 v Příbrami

Vážení,

Krajský svaz juda Středočeského kraje zakoupil novou techniku pro řízení soutěží tzv. tichým režimem jako bezplatnou pomoc pořadatelům soutěží.

Tato nová technika byla na omezeném vzorku odzkoušena a byla poprvé použita v ostrém provozu na turnaji 15.04. v Příbrami pod vedením předsedy STK panem Vítem Palánem. Pořadatel byl o prvním použití nové techniky předem informován.

Bohužel došlo k řetězení chyb, které měly za výsledek zdržení startu soutěže.

K této nepříjemné události se sešli členové krajského výboru ve středu 19.4., kde bylo vedení kraje předsedkyně Lucie Chytrá a místopředseda Martin Horský informováni o celkovém průběhu soutěže, aby mohli kompetentně reagovat na dopis pořadatele zastoupeným panem Zdeňkem Strnadem, který byl zaslán Českému svazu juda.

Celé vyjádření naleznete viz níže.

 

You may also like...

%d bloggers like this: