Školení trenérů III. třídy juda a cvičitelů juda, školení zkušebních komisařů III. třídy

Termín školení trenérů:       15. – 16. 4. 2023 – 1. část a 24. – 25. 6. 2023 – 2. část
Termín pro cvičitele: 15. – 16. 4. 2023 (účast povinná na 1. části školení)
Termín pro zkušební komisaře III.třídy: 25. 6. 2023 /neděle/ od 15:00  – 17:00 hod. (prezence od 14:30)

Organizuje: TMK KSJu Středočeského kraje – Miroslav Turek (miroturek@seznam.cz) a Lucie Chytrá

Místo:          Kralupy nad Vltavou, ulice Tomáškova 33 – tělocvična judo

Harmonogram: 8:30 – 9:00 příjezd účastníků, prezence, v 9:00 zahájení školení trenérů, cvičitelů

Další podrobný časový harmonogram bude upřesněn na místě.

Program:       Náplň školení odpovídá požadavkům pro trenéry a dále dojde k prověření vhodnosti uchazečů – orientační přezkoušení z technik do odpovídajícího kyu/dan uchazeče a základního názvosloví.

Specifické požadavky pro získání kvalifikace:

Trenérská třída Minimální věk Minimální stupeň technické vyspělosti Trenérská praxe
Cvičitel juda 18 let 5. KYU Bez praxe
III. třída 18 let 2. KYU Bez praxe
Zkušební komisař III. třídy juda        18 let 1. KYU Trenér III. třídy

Uchazeči o kvalifikaci trenéra III. třídy – cvičitele musejí mít nejméně 5. kyu v době školení a u kvalifikace Trenéra juda III. třídy musí mít minimálně 2. kyu do konce školení (termín 25. 6. 2023).

Poplatek:      Zájemci o trenéry III. třídy ze Středočeského kraje platí 1000 CZK,
ostatní 2 000 CZK (je nutné mít povolení od svého kraje – TMK KSJu).
Zájemci o trenéry III. třídy – cvičitel juda ze Středočeského kraje platí 500 CZK, ostatní 1 000 CZK (je nutné mít povolení od svého kraje – TMK KSJu).
Zájemci o zkušební komisaře III. třídy nebo prodloužení ze středočeského kraje platí 300 CZK, ostatní 600 CZK (je nutné mít povolení od svého kraje – TMK KSJu).

Poplatky uhraďte na číslo účtu 2100337590/2010, variabilní symbol 901, do zprávy pro příjemce napište školení trenérů/cvičitelů a jméno, nebo školení zkušebních komisařů a jméno zájemce.

S sebou:          kimono (bílé), psací potřeby a přezutí

Přihlášky a platba:       viz. formulář přihlášení: Přihlašovací formulář ZDE  do 11. dubna 2023
https://docs.google.com/forms/d/113XHN8p9T9ilw8L20QYGXIE8jImFdQREwXle2eQ1WuM/edit
Pokud potřebujete fakturu, tak kontaktujte Katku Hronovou (katkastcjudo@seznam.cz)
Poznámka:      školení se uskuteční v minimálním počtu 8 uchazečů (v případě zrušení by tato informace byla popř. rozeslána)

Kdyby měl někdo zájem přespat, tak je to možné v hale ve vlastním spacím pytli za 100 CZK/ osobu. K dispozici je rychlovarná konvice, lednička a vařič.

Všichni zájemci musí mít zaplacenou licenci ČSJu pro rok 2023.

You may also like...

%d bloggers like this: