Krajské informace

Účast rozhodčích Středočeského kraje na krajských přeborech a kvalifikacích:
Po covidovém masivním omezení soutěží je kalendář naplněn turnaji a dochází k překrytí termínů. Pro rozhodčí Středočeského kraje platí, že jejich nominace účasti na krajský přebor nebo kvalifikaci má přednost před ostatními soutěžemi. Pokud náš krajský rozhodčí svou účast přislíbil na jiném turnaji již před oznámením nominace na krajský přebor či kvalifikaci, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit vedoucímu komise rozhodčích, omluvit svou neúčast a domluvit se na případně dalším řešení.
Děkuji předem za vstřícnou a vzájemnou spolupráci,
Martin Horský

Ekonomické směrnice KSJu platné od 01.01.2022

Ekonomické směrnice KSJu platné od 01.01.2021

Ekonomické_směrnice_KSJu_2021

Ekonomické směrnice KSJu platné od 01.01.2020

Ekonomické_směrnice_KSJu_ 2020

Variabilní symboly

Variabilní symboly klubu ze středočeského kraje. Aktualizace 2022.

Variabilní symboly 2022


KSJu Středočeský Kraj_čerpání 2021 příloha č.1

KVŽ Středočeský Kraj_Čerpání 2021 příloha č.2

KVŽ – Zhodnocení činnosti 2021, seznam zařaz.sportovců a plán činnosti pro rok 2022


Zápis z Řádného shromáždění delegátů Střední Čechy, Praha 11. 10. 2022

ŘSD 2022 Praha Strahov

Zápis ze schůze KSJu 8.01.2022 v Kralupech nad Vltavou

Schůze Krajského výboru KSJu Střední Čechy 8.1.22 final

Zápis ze schůze KSJu 18.01.2021 přes aplikaci Microsoft Teams

Schůze Krajského výboru KSJu 18.1.2021 zápis

Zápis ze schůze KSJu 11.01.2020 v Kralupech nad Vltavou

Schůze Krajského výboru KSJu 11.1.2020 zápis

Zápis ze schůze KSJu 11.12.2018 v Praze

Zápis ze schůze KSJu 11.12.2018 v Praze

Zápis ze schůze KSJu konané dne 15.11. 2018 na Strahově- Praha 6

Stáhnout PDF 

Zápis ze schůze KSJU ze dne 3. 2. 2018.

Zápis_ze_schůze_3_2_2018


Zápis z porady KSJu Střední Čechy 2.1.2014

KsJu zápis