8.1.2022 – Novoroční krajské setkání činovníků, trenérů a rozhodčích

Vážené kolegyně a kolegové,

srdečně vás zveme na novoroční krajské setkání činovníků, trenérů a rozhodčích v tělocvičně oddílu Kralupy nad Vltavou, konaném 8.1.2022 od 10:00.

Prosím vás o dodržení O-N dle v té chvíli aktuálního nařízení vlády.

Je možné se připojit on-line přes aplikaci MT na odkazu https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzdlZGUzZWEtZjRlYy00YWRkLWFkZmQtNWM5NWY0MzRjMjNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22250ebbea-1d27-45fe-99f2-617c083ebaa0%22%2c%22Oid%22%3a%22577f7856-aec3-4783-be2e-ec50c38b4c99%22%7d

Metodická praktická část proběhne formou ukázky vybraných technik Luckou Chytrou (kimona si s sebou neberte).

Členy výboru KSJu žádám o jejich účast v 8:30. Podklady/zprávy za aktivitu, kterou máte v kraji ve své gesci mi prosím dodejte na email do 30.12.21, děkuji.

Nad rámec O-N všechny účastníky novoročního setkání žádám, aby si provedli antigenní test bez rozdílu očkovaný/neočkovaný. Předem děkuji za tuto ohleduplnost.

Budeme se na Vás těšit,

Martin Horský

předseda KSJu

You may also like...

%d bloggers like this: