Finanční podpora klubů našeho kraje – metodika

ážené kolegyně a kolegové,

 

vzhledem ke covidovému období, které utlumilo sportovní přípravu a s ní spojené výdaje, je náš kraj ve velmi dobré finanční kondici.

Finanční krajské prostředky:

– alokace u ČSJu na KVŽ jsme měli k 8.8. částku 200.055,-, ty tedy necháme na náklady s přípravou a nevyčerpané peníze můžeme převést na další kalendářní rok.

– alokace u ČSJu druhé části dotace činí k 8.8. 181.000,- . Peníze máme na další činnost a pokrytí zasmluvněných nákladů.

– na b.ú. máme 1,333.845,88- a hrozí nám platba daně, tedy hledáme jak účelně pomoct oddílům a zároveň vytvořit legitimní náklady kraje.

Za platbu známek 2021 jsme v červnu tohoto roku od ČSJu obdrželi na náš krajský bankovní účet částku 343.350,-

Vv kraje se usnesl na této finanční podpoře našich krajských oddílů: oddíly si vyfakturují sportovní přípravu pro své členy dle přiloženého seznamu 150,-/člen. Celkový náklad je pro kraj 341.100,- , tedy cca 100% co jsme obdrželi tento rok na účet od ČSJu. Tím dosáhneme podpory a zároveň dostatek krajských nákladů.

Na b.ú. kraje nám stále zůstává 1 mil.Kč a alokované finanční zdroje u ČSJu. Budeme tedy nadále ve velmi dobré, zdravé finanční kondici.

V příloze naleznete nejen seznam členů vašeho oddílu k 31.12.2021, ale také fakturu jako vzor pro vystavení vašich oddílových faktur, které zašlete emailem na HoleckovaZdenka@seznam.cz a katkastcjudo@seznam.cz. Nejpozději však do 30.11.2022.

Do těla faktury uveďte tuto textaci: Fakturujeme Vám za sportovní přípravu členů oddílu (zde doplňte jméno svého oddílu), dle oficiální tabulky ČSJu s počty členů v jednotlivých oddílech Středočeského kraje, která je přílohou této faktury:

Prosím přijměte také mé prohlášení, že již nebudu z časových – pracovních důvodů kandidovat na předsedu našeho kraje. Podporu veřejně vyjadřuji kandidátce Lucce Chytré na post předsedkyně a Katce Hronové na post místopředsedkyně. Velmi vám děkuji za spolupráci během těchto atypických čtyř let a samozřejmě se budeme vídat dál při našem judu.

S úctou a přáním hezkých dnů,

 

Martin Horský

předseda KSJu Středočeského kraje

You may also like...

%d bloggers like this: