Seznamy Zkušebních komisařů III. třídy a Trenérů III. třídy ve Středočeském kraji k 31.3.2023

V tabulkách naleznete platné Trenéry a ZK III. třídy v našem kraji.

Trenérům, kterým propadá trenérská licence v roce 2023, lze prodloužit na základě získání 7 bodů (kreditů) do konce roku 2023. Od roku 2024 už jen dle kreditního systému (viz TMK ČSJU – Předpisy pro vzdělání trenérů od 2023 KREDITNÍ SYSTÉM). Platnost trenérů III. třídy je na 3 roky a nelze již prodlužovat na základě účasti na školení a je potřeba si licenci znova udělat.

Ohledně Zkušebních komisařů, kteří jsou platný vždy na 5 let, tak je možné jej prodloužit podle platného Zkušebního řádu ČSJu.

Seznam trenérů III. třídy – Středočeský kraj (k 31. 3. 2023) Stáhnout
Seznam ZK III. třídy – Středočeský kraj (k 31. 3. 2023) Stáhnout

You may also like...

%d bloggers like this: