Změna předsedy STK, metodické pokyny k zápisům do centrální evidence, zabezpečení care systému

Dobrý den,

nejdříve bych chtěla poděkovat Vítkovi Palánovi za jeho 18 letou práci pro judo, kdy se rozhodl ukončit činnost jako předseda STK na základě posledních událostí.

Změna předsedy sportovně technické komise (STK) a metodické pokyny k zápisům do centrální evidence pro oddíly Středočeského kraje

Předsedou sportovně technické komise se stane Karol Bolemant, který nyní zastával pozici jako člen STK. Jeho pravomoc se bude stahovat i jako na krajského administrátora.

Pro sjednocení a informaci všech bych zveřejnila některé body, které bude mít na starost.

1) Zápisy pásků, trenérů III. třídy a zkušebních komisařů juda III. třídy v našem kraji

– manuál pro zápis pásků kyu:
zaslat emailem požadavek o zápis pásků panu Karolu Bolemantovi (Karol.Bolemant@pvzp.cz) a v kopii Katce Hronové (katkastcjudo@seznam.cz) na předepsaném formuláři (viz v záložce Formuláře), která po zaplacení poplatku za pásek schválí zápis Karolovi (v záložce Krajské informace najdete bankovní účet našeho kraje – na konci, variabilní symbol vašeho oddílu a ve zprávě pro příjemce uveďte: zápis kyu)

– manuál pro zápis I. DANu:
zaslat poplatek za složení zkoušky (v záložce Krajské informace najdete bankovní účet našeho kraje – na konci, variabilní symbol vašeho oddílu a ve zprávě pro příjemce uveďte: zápis dan) Katce Hronové (katkastcjudo@seznam.cz), která po zaplacení poplatku za pásek schválí zápis Lucce Chytré (garant kraje pro schvalování DANů – černých pásků), která jej nechá zapsat kolegiem danů

– manuál pro zápis trenérů a zkušebních komisařů III. třídy:
školení, které proběhne pod předsedou trenérsko metodické komise Miroslavem Turkem (TMK) bude automaticky zapsáno a další zápis je potřeba zaslat Mirkovi Turkovi (miroturek@seznam.cz) jako scan proběhlého školení od ČSJu

2) Schvalování soutěží, kdy rozpisy se řídí Soutěžním řádem (bod 4) – zápis na webové stránky ČSJu (https://www.czechjudo.org/udalosti)

3) Zabezpečení care systému (technika pro řízení soutěží)
– Karol Bolemant by měl vše okolo techniky na starosti, ale je potřeba při využívání techniky kraje na soutěži podpora více lidí. Proto bych chtěla oslovit zájemce o posilu při práci s care systémem na turnajích, kdy po domluvě některý oddíl pořádá soutěž a má zájem využít techniku kraje (termín je dopředu znám).

Proškolení k obsluze care systému proběhne na Krajských přeborech v Berouně 20.-21.5., kde bude využita technika pod vedením Matyáše Kalouse a dále 3.6. v Čáslavi bychom chtěli uspořádat „cvičný turnaj“, kde by se naše technika využila pod vedením Karola.

Bližší informace by si s jednotlivci vždy domluvil Karol – předseda STK našeho kraje.

Karol Bolemant, 604 777 042, e-mail: Karol.Bolemant@pvzp.cz

Přeji hezký den

Lucka Cyhtrá

Předsedkyně KSJu – Středočeský kraj

You may also like...

%d bloggers like this: