Technika pro řízení soutěží

Technika pro řízení soutěží – zabezpečení care systému je v kompetenci Karola Bolemanta, kterého lze kontaktovat e-mailem Karol.Bolemant@pvzp.cz nebo popřípadě na tel. 604 777 042 a to nejméně 3 týdny před konáním turnaje, kde oddíl má zájem techniku využít.

Technika bude k dispozici uložená ve vyhovujících podmínkách ve skladě na Strahově, Praha.

Pořadatel soutěží, který bude mít zájem techniku využít si domluví s panem Karolem Bolemantem vyzvednutí techniky a obsluhu si zajistí s proškolenou osobou.
Seznam členů computer týmu, teda těch, kdo mohou techniku obsluhovat zveřejníme na webu kraje a budeme ho postupně doplňovat. V současné době jsou to pan Karol Bolemant a pan Vít Palán.

Pro upřesnění, tak care – ukazatele (score board) a propojení funguje nezávisle na tom programu na řízení soutěže, který je pro řízení soutěží v tzv. tichém režimu, kdyby chtěl někdo řídit soutěž třeba bez programu.
Proto pořadatel musí vždy ujasnit, zda si chce zapůjčit pouze care bez computer týmu nebo vše. Jsou to na sobě nezávislé věci, kdy care (ovladače jsou zajištěny + jeden do zásoby) a program řízení soutěže také funguje.

Vhodné je, aby všechny oddíly, které pořádají turnaje a budou chtít techniku využít, tak by měly vyslat na školení minimálně jednoho člověka, nebo si popřípadě někoho budou muset domluvit. Pro vyzvednutí techniky musí být jasné, kdo ji bude obsluhovat a Karol Bolemant dá povolení k vyzvednutí.

Znova připomínám termíny školení pro obsluhu, kdy jej dojde na turnajích
KP v Berouně 20.-21.5., které provede pan Matyáš Kalous a dále bude školení na obsluhu techniky v Čáslavi 3.6. pod vedením Karola Bolemanta.

Lucka Cyhtrá
Předsedkyně KSJu – Středočeský kraj

You may also like...

%d bloggers like this: