Školení cvičitelů juda, seminář trenérů juda a školení zkušebních komisařů III. třídy v sobotu 25. 11. 2023 v Kralupech

Termín školení, semináře: 25. 11. 2023 /sobota/
Organizuje: TMK KSJu Středočeského kraje, Miroslav Turek, miroturek@seznam.cz

Místo:          Kralupy nad Vltavou, ulice Tomáškova 33 – tělocvična judo

Harmonogram: 8:30 – 9:00 příjezd účastníků, prezence
9:00 zahájení školení cvičitelů juda – lektor Miroslav Turek
12:30 – 15:30 hod. – seminář pro trenéry /3 hod. blok/ – Téma: „kondiční příprava dětí“ – lektor M. Šetelík
15:30 – 17:30 – školení zkušebních komisařů III. třídy /ZŘ kyu, techniky 6/5. – 3. kyu/
Další podrobný časový harmonogram bude upřesněn na místě.

Program školení: Náplň školení odpovídá požadavkům pro cvičitele juda a zkuš. komisaře III. třídy juda

Specifické požadavky pro získání kvalifikace:

Trenérská třída Minimální věk Minimální stupeň technické vyspělosti Trenérská praxe
Cvičitel juda 18 let 5. KYU Bez praxe
Zkušební komisař III. třídy juda        18 let 1. KYU Trenér III. třídy

Uchazeči o kvalifikaci cvičitel juda musejí mít nejméně 5. kyu v době školení.
Absolventi semináře pro trenéry získají 3 body do kreditního systému k prodloužení trenérských tříd.

Poplatek:       Zájemci o cvičitele juda ze Středočeského kraje platí 1000 CZK, ostatní 1 500 CZK (je nutné mít povolení od svého kraje – TMK KSJu).
Zájemci o zkušební komisaře III. třídy (možnost prodloužení) a zájemci o seminář trenérů ze Středočeského kraje platí 300 CZK, ostatní 500 CZK (o získání kvalifikace ZK komisař III. třídy je nutné mít povolení od svého kraje – TMK KSJu).

Poplatky uhraďte na číslo účtu 2100337590/2010, variabilní symbol 999, do zprávy pro příjemce napište školení cvičitelů a jméno, nebo školení zkušebních komisařů, seminář trenérů a jméno zájemce.

S sebou:          kimono, psací potřeby a přezutí

Přihlášky:       viz. formulář přihlášení: Přihlašovací formulář do 19.  11.  2023.
Přihlašovací formulář
ZDE
https://docs.google.com/forms/d/1_71vA3E4P6_bzbgU-Nul_YEhXdfO0aSmXs3kuyY0pbU/edit

Poznámka:      školení cvičitelů juda se uskuteční v minimálním počtu 8 uchazečů (v případě zrušení by tato informace byla popř. rozeslána)

Všichni zájemci musí mít zaplacenou licenci ČSJu pro rok 2023.

Miroslav Turek
předseda TMK KSJu Středočeského kraje

You may also like...

%d bloggers like this: