Školení cvičitelů juda a školení zkušebních komisařů III. třídy Beroun 30. 3. 2024

Termín školení, semináře: 30. 3. 2024 /sobota/
Organizuje: TMK KSJu Středočeského kraje, Miroslav Turek, miroturek@seznam.cz

Místo:             Beroun, Tyršova 85, 266 01 (judo tělocvična Loko Beroun)

Harmonogram: 8:00 – 8:30 příjezd účastníků (zájemci o cvičitele), prezence, ukončení cca v 18:00 hod.
8:30 zahájení školení cvičitelů juda – lektor Miroslav Turek
12:30 – 17:30 školení zkušebních komisařů III. třídy, možnost prodloužení licence ZK III. třídy
/ZŘ kyu, techniky 6/5. – 3. kyu/
Další podrobný časový harmonogram bude upřesněn na místě.

Program školení: Náplň školení odpovídá požadavkům pro cvičitele juda a zkuš. komisaře III. třídy juda

Specifické požadavky pro získání kvalifikace:

Trenérská třída Minimální věk Minimální stupeň technické vyspělosti Trenérská praxe
Cvičitel juda 18 let 5. KYU Bez praxe
Zkušební komisař III. třídy juda         18 let 1. KYU Trenér III. třídy

Uchazeči o kvalifikaci cvičitel juda musejí mít nejméně 5. kyu v době školení!!

Poplatek:       Zájemci o cvičitele juda ze Středočeského kraje platí 1000 CZK,
ostatní 1 500 CZK (je nutné mít povolení od svého kraje – TMK KSJu).
Zájemci o zkušební komisaře III. třídy, prodloužení ze Středočeského
kraje platí 300 CZK, ostatní 500 CZK

Poplatky uhraďte předem na účet 2100337590/2010, variabilní symbol 240001, specifický symbol 249901 do zprávy pro příjemce napište příjmení. Kdo chce potvrzení o bezhotovostní platbě, připište do poznámky pro příjemce vyžaduji potvrzení o platbě.

Pokud chce někdo platit fakturou, musí napsat email na katkastcjudo@seznam.cz do předmětu uvést faktura školení 30. 3. 24 a to nejpozději 15 dní před konáním akce. Do mailu uvede všechny platební údaje a jména účastníků.

S sebou:         kimono, psací potřeby a přezutí

Přihlášky:      viz. formulář přihlášení: do 23. 3. 2024 Přihlašovací formulář ZDE
https://docs.google.com/forms/d/1zuRE06r5k9zchZaUrarK6x-l794KF72wBxaRz3IpXn0/edit

Poznámka:    školení cvičitelů juda se uskuteční v minimálním počtu 8 uchazečů (v případě zrušení by tato
informace byla popř. rozeslána)
Všichni zájemci musí mít zaplacenou licenci ČSJu pro rok 2024.

Miroslav Turek
předseda TMK KSJu Středočeského kraje

You may also like...

%d bloggers like this: