Zavedení kreditního systému pro prodlužování kvalifikace trenérských tříd juda

Tento nový předpis pro vzdělávání trenérů bude platný od 1. 1. 2023

Největší změnou je zavedení kreditního systému, na základě kterého budou v budoucnu prodlužovány trenérské třídy a neomezená platnost kvalifikace Trenér III.třídy – cvičitel.
Nový systém prodlužování tříd počítá s tím, že bude mnohem více možností seminářů a dalších alternativ, jak se vzdělávat a zároveň získat kredity k prodloužení trenérských licencí. Další změnou v předpisu je například rozšíření možností, jak získat I. trenérskou třídu.

Na konci měsíce je možné navštívit semináře ČSJu, které se konají 28. 10. v Hradci Králové a 29. 10. v Olomouci. Můžete si zde prodloužit trenérské třídy i zkušebního komisaře III. třídy nebo přijít jen tak ze zájmu.

seminář_Hradec_Králové_28102022_pozvánka

seminář_Olomouc_29102022_pozvánka

Zkušební komisaři II. a I. třídy jsou v kompetenci Kolegia danů, tudíž se v Hradci ani v Olomouci prodloužit nedají.
Hlaste se, prosím, podle instrukcí v pozvánce viz přílohy. Kdo bude potřebovat fakturu za úhradu semináře, obraťte se na Zdeňku Holečkovu (ucetni@czechjudo.cz).
Pozor! Kapacita seminářů je omezena pouze na 50 osob. Pokud bude výrazně vyšší zájem, vypíšu ještě další termín semináře.

Další plány Trenérsko – metodické komise ČSJu pod vedením předsedy Jiřího Vaňka, který pracuje na nové metodice pro dětské judo, která by měla souviset s předěláním zkušebního řádu pro žákovské pásy. Plánuje nový koncept turnajů pro děti v předvádění technik pod hlavičkou ČSJu, na kterých bude možnost získat vyšší kyu. První oficiální akce tohoto druhu by měla být začátkem června 2023 v pražské UNYP Aréně. Též pracuje na krátkých metodických videích. První video naleznete zde https://www.youtube.com/watch?v=0qwJ3uidj4M
Následující videa se budou věnovat ukemi, dětské kumikatě, rozvoji ukeho atd.

Lucka

You may also like...

%d bloggers like this: